Arquivo da categoría: Cine

Manolo Paz nun Mar de Pedra

Un Mar de Pedra é o documental que se proxectou no Play Doc, e que ten coma protagonista ao artista galego Manolo Paz.

Unha ollada á intimidade do proceso creativo do escultor: dende que vai á canteira a pola súa prezada materia prima, ata que expón as obras, no ano 2007, na Galería SCQ (onde tiven o inmenso pracer de formar parte… Ollando, coidando e gozando das obras de Manolo Paz, entre moitos outros).

Deixo uns teaser do documental, que nos achegan a un artista único.

…………

Un Mar de Pedra es el documental que se proyectó en el Play Doc, y que tiene como protagonista al artista gallego Manolo Paz.

Una mirada a la intimidad del proceso creativo del escultor: desde que va a la cantera a por su preciada materia prima, hasta que expone las obras, en el año 2007, en la Galería SCQ (donde tuve el inmenso placer de formar parte… Mirando, cuidando y disfrutando de las obras de Manolo Paz, entre muchos otros).

Dejo unos teaser del documental, que nos acercan a un artista único.

Advertisement

Comeza o Play Doc en Tui

Hoxe ás 20 horas, no Teatro Municipal Área Panorámica de Tui, comeza a VI edición do festival internacional de documentais galego: Play Doc.

Dunha maneira modesta pero moi ben elaborada, os organizadores seguen co seu compromiso ca calidade e cos documentais de autor. E así, nesta edición traen a Jay Rosenblatt e a Raymond Depardon, dúas referencias internacionais nesta materia.

Mais, este festival cada vez máis grande (exhibirán 31 filmes), e importante (mesmo a organización da Berlinale púxose en contacto cos directores do certame pra colaborar entre eles); tamén se fixa no carácter multidisciplinar do xénero, e a súa relación coas outras artes. Deste xeito, o programa complétase cos concertos de Batida e The Spinto Band. Ademais das exposicións do pintor Antón Lamazares e o escultor Manolo Paz…

Unha auténtica gozada de programación! A darlle ao Play!

Pra máis información a súa páxina e a do Facebook.

…………

Hoy a las 20 horas, en el Teatro Municipal Área Panorámica de Tui, comienza la VI edición del festival internacional de documentales gallego: Play Doc.

De una manera modesta pero muy bien elaborada, los organizadores siguen con su compromiso con la calidad y con los documentales de autor. Y así, en esta edición traen a Jay Rosenblatt y a Raymond Depardon, dos referencias internacionales en esta materia.

Pero, este festival cada vez más grande (exhibirán 31 películas), e importante (incluso la organización de la Berlinale se puso en contacto con los directores del certamen para colaborar entre ellos); también se fija en el carácter multidisciplinar del género, y su relación con otras artes. De esta manera, el programa se completa con los conciertos de Batida y The Spinto Band. Además de las exposiciones del pintor Antón Lamazares y el escultor Manolo Paz…

Una auténtica gozada de programación! A darle al Play!

Para más información su página y la del Facebook.

Uns Goya moi galegos

O gran Luis Tosar recibiu un merecido e vaticinado Goya, pola súa memorable interpretación de Malamadre no filme Celda 211

Nada novo é o feito de que a Academia de Cine reconheza o seu traballo coma actor. É o seu terceiro Goya, xa o acadara con outras demostracións do ben que se lle dá a súa profesión: Te doy mis ojos Los lunes al sol. E outras, polas que non recibiu tal premio, pero que non esquezo: Lena, Trece badaladas, La flaqueza del bolchevique… E nada novo pra nós, que xa o descubriramos hai uns anos con Mareas Vivas

Mais, polo que é verdadeiramente grande (ademais de pola voz), é por ser unha persoa humilde, próxima, e comprometida coa súa terra. Na gala dos Goya, meteuse a tódolos seus paisanos no peto (se non nos tinha xa), cando se dirixiu a todos en galego.

Non me resultou estranha tal cousa, xa que é o seu idioma; pero nestes tempos en que empregan a Cultura e a lingua pra separarnos e desprezarnos aínda máis entre nós, foi un gran agasallo por parte de Don Luis Tosar á cordura e a razón.

E estando Feijó’O9 alí sentado, necesitaría un tradutor?

Ademais de Tosar, a representación galega no filme máis premiado nesta última edición dos Goya foi abundante, xa que é unha produción galega (Vaca FILMS). Se xa a conhecedes, estaredes de acordo comigo en que é dinheiro ben empregado (e con Enma Lustres, cando asegurou que é un día moi feliz pra Galicia, e pra a xente que aquí traballa). Se non, xa tardades.

…………

El gran Luis Tosar recibió un merecido y cantado Goya, por su memorable interpretación de Malamadre en la película Celda 211

Nada nuevo es el hecho de que la Academia de Cine reconozca su trabajo como actor. Es su tercer Goya, ya lo consiguiera con otras demostraciones de lo bien que se le da su profesión: Te doy mis ojos y Los lunes al sol. Y otras, por las que no recibió tal premio, pero que no olvido: Lena, Trece campanadas, La flaqueza del bolchevique… Y nada nuevo para nosotros, que ya lo descubriéramos hace unos años con Mareas Vivas

Pero, por lo que es verdaderamente grande (además de por la voz), es por ser una persona humilde, cercana, y comprometida con su tierra. En la gala de los Goya, se metió a todos sus paisanos en el bolsillo (si no nos tenía ya), cuando se dirigió a todos en gallego.

No me resultó estraña tal cosa, ya que es su idioma; pero en estos tiempos en que emplean la Cultura y la lengua para separarnos y despreciarnos aún más entre nosotros, fue un gran regalo por parte de Don Luis Tosar a la cordura y la razón.

Y estando Feijó’O9 allí sentado, necesitaría un traductor?

Además de Tosar, la representación gallega en la película más premiada en esta última edición de los Goya, fue abundante. Ya que es una producción gallega (Vaca FILMS). Si ya la habéis visto, estaréis de acuerdo conmigo en que es dinero bien empleado (y con Enma Lustres, cuando aseguró que es un día muy feliz para Galicia, y para la gente que aquí trabaja). Si no, os la aconsejo.