Arquivo por etiquetas: coches Xunta

A Xunta, os coches e os embustes do PP

Hai un perigoso virus solto na Xunta, que afecta a todo aquel a quen se lle dea o poder de des-gobernarnos. Un dos nefastos síntomas (sobre todo pra as arcas públicas), é un repentino e insostible afán consumista… polos coches!

O primeiro en denunciar este feito, foi o auto-proclamado transparente e austero, Feijó’O9. Cando, alá polo mes de marzo do pasado ano, fíxonos saber (mesmo acadou moitos votos… Os que perderon outros), da tendencia ao luxo do goberno do bipartito; xa que, ademais das reformas nos despachos, soubemos do gusto de Touriño polos audis… Pero, este novo heroe dunha aínda abundante representación rancia do noso país, e inicialmente laureado por Galicia Bilingüe; coma soe pasar nestes casos, esqueceu dicirnos toda a verdade…

Eses audis malditos, dos que intenta desfacerse dende que é o Presidente (pero non hai maneira, aconséllolle Ebay senhor Feijó’o), resulta que foron mercados, case na súa totalidade, polo goberno de Fraga! (as datas de matriculación revelan que foron adquiridos entre o 2000 e o 2005…). Vaia, que cousas. Nada, seguro que as lagoas mentais só foron outro síntoma dese virus-Xunta, neste caso por afán de proximidade…

Mais, isto non é todo. Ese virus sen piedade, atacou mesmo a moral intacta e eunuca do Presidente Feijó’o, facéndolle ter dúas! Un claro síntoma, xa dunha infección grave, é a dobre moral. Por mor diso, dende hai menos dun ano que chegou a Xunta, Feijó’O9 xa gastou 6,328 millóns de euros na adquisición de 347 vehículos !!!!!!!!!!!!!!!!!

Endemonhado virus!! Que fixeches coa austeridade e a transparencia do noso Feijó’o?!?!

Só podo dicir unha cousa: embusteiros! Ademais declarouse satisfeito cos seus gastos e, polo tanto, coas súas falacias…….. E aínda ten as narices de xactarse diso……..

E o peor é que haberá quen os queira e os crea así e todo…

…………

Hay un peligroso virus suelto en la Xunta, que afecta a todo aquel a quien se le de el poder de des-gobernarnos. Uno de los nefastos síntomas (sobre todo para las arcas públicas), es un repentino e inaguantable afán consumista… ¡por los coches!

El primero en denunciar este hecho, fue el auto-proclamado transparente y austero, Feijó’O9. Cuando, allá por el mes de marzo del pasado año, nos contó (incluso consiguió muchos votos… Los que perdieron otros), de la tendencia al lujo del gobierno del bipartito; ya que, además de las reformas en los despachos, conocimos el gusto de Touriño por los audis… Pero, este nuevo héroe de una aún abundante representación rancia de nuestro país, e inicialmente laureado por Galicia Bilingüe; como suele pasar en estos casos, olvidó decirnos toda la verdad…

Esos audis malditos, de los que intenta deshacerse desde que es el Presidente (pero no hay forma, le aconsejo Ebay señor Feijó’o), resulta que fueron comprados, casi en su totalidad, por el gobierno de Fraga! (las fechas de matriculación revelan que fueron adquiridos entre el 2000 y el 2005…). Vaya, que cosas. Nada, seguro que las lagunas mentales sólo fueron otro síntoma de ese virus-Xunta, en este caso por afán de proximidad…

Pero, esto no es todo. Ese virus sin piedad, atacó incluso la moral intacta y eunuca del Presidente Feijó’o, haciendo que tenga dos! Un claro síntoma, ya de una infección grave, es la doble moral. Por eso, desde hace menos de un año que llegó a la Xunta, Feijó’O9 ya gastó 6,328 millóns de euros en la adquisición de 347 vehículos !!!!!!!!!!!!!!!!!

Endemoniado virus!! ¿Qué hiciste con la austeridad y la transparencia de nuestro Feijó’o?!?!

Sólo puedo decir una cosa: embusteros! Además se declaró satisfecho con sus gastos y, por lo tanto, con sus falacias…… Y aún tiene las narices de jactarse de ello……..

Y lo peor de todo es que habrá quien los queira y los crea aún así…

Advertisement