Arquivo por etiquetas: curtametraxe

A Xinecóloga

A Xinecóloga é unha curta galega que vén de ganhar a V Edición do Festival de Curtas New York City Downtown coma mellor curta latina, entre moitos outros (uns 14 en total), e está rodada en galego! Haberá a quen lle estranhe…

O director é Alfonso Camarero (A Corunha, 1972), é o seu primeiro filme, cun guión de seu, técnicos e actores galegos (Con Camila Bossa, colombiana de nacemento e arraigada en Galiza, que fai da xinecóloga e tamén premiada polo papel), e producida cunha subvención da consellería de cultura.

A sinopse é a experiencia dunha xinecóloga que pasa consulta no seu hospital como tódolos días. Mais a seguinte paciente…¡é un rapaz! Trátase de contar unha historia absurda dunha maneira realista, o resultado, como di o propio director, é unha comedia kafkiana. E á vez, unha reflexión sobre as convencións sociais e a alienación burocrática.

…………

A Xinecóloga es un corto gallego que acaba de ganar la V Edición del Festival de Cortos New York City Downtown como mejor corto latino, entre muchos otros (unos 14 en total), y está rodada en gallego! Habrá a quien le extrañe…

El director es Alfonso Camarero (A Corunha, 1972), es su primera película, con guión propio, técnicos y actores gallegos (Con Camila Bossa, colombiana de nacimiento y arraigada en Galicia, hace de la ginecóloga y también premiada por el papel),y producida con una subvención de la concejalía de cultura.

La sinopsis es la experiencia de una ginecóloga que pasa consulta en su hospital como todos los días. Pero la seguiente paciente…¡es un hombre! Se trata de contar una historia absurda de una manera realista, el resultado, como dice el propio director, es una comedia kafkiana. Y a la vez una reflexión sobre las convencines sociales y la alienación burocrática.

A Nena Que Tinha Unha Soa Orella (La Niña Que Tenía Una Sola Oreja)

Allegra é a protagonista de A Nena Que Tinha Unha Soa Orella. Ten 5 anos e aprenderá a aceptar e a respectar as diferencias entre as persoas. E nós con ela, a través desta curtametraxe de animación, baseada nun conto de Lucía Etxebarría (La fantástica niña pequeña y la cigüeña pedigüeña), e nas ilustracións de Víctor Coyote.

Pra facer a adaptación non escatimaron en recursos técnicos: dende monifates, collages e sombras chinescas, ata técnicas máis avanzadas coma Stop Motion, 3D e CGI.

Foi rodada en Ferrol e Narón baixo a dirección de Álvaro León e a produción do ferrolán Rubén Coca. Tivo o seu pre-estreo no Festival de Cans, pasou por AniMadriD, CurtoCircuito09, entre outros, e recentemente recibiu o premio á Mellor Videocreación na Mostra de Videocreación do Condado (MIVICO09).

…………

Allegra es la protagonista de La Niña Que Tenía Una Sola Oreja. Tiene 5 años y aprenderá a aceptar y a respetar las diferencias entre las personas. Y nosotras/os con ella, a través de este cortometraje de animación, basado en un cuento de Lucía Etxebarría (La fantástica niña pequeña y la cigüeña pedigüeña), y en las ilustraciones de Víctor Coyote.

Para hacer la adaptación no escatimaron en recursos técnicos: desde marionetas, collages y sombras chinas, hasta técnicas más avanzadas como Stop Motion, 3D e CGI.

Fue rodada en Ferrol y Narón bajo la dirección de Álvaro León y la producción del ferrolano Rubén Coca. Tuvo su pre-estreno en el Festival de Cans, pasó por AniMadriD, CurtoCircuito09, entre otros, y recientemente recibió el premio a la Mejor Videocreación en la Mostra de Videocreación do Condado (MIVICO09).